Somali SO Arabic AR Afrikaans AF Amharic AM French FR English EN Dutch NL

Jaarlijkse Netwerkbijeenkomst Meisjesbesnijdenis 2018

Eén keer per jaar organiseert de GGD Amsterdam met Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, in samenwerking met FSAN (Federatie Somalische Associaties Nederland), een bijeenkomst voor het netwerk meisjesbesnijdenis.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief
Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

online concept & webcontrol ©
CAPREA MEDIA