Skip to main content

Jaarlijkse Netwerkbijeenkomst Meisjesbesnijdenis 2018

Eén keer per jaar organiseert de GGD Amsterdam met Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, in samenwerking met FSAN (Federatie Somalische Associaties Nederland), een bijeenkomst voor het netwerk meisjesbesnijdenis.