Somali SO Arabic AR Amharic AM French FR English EN Dutch NL

Aida (42) over meisjesbesnijdenis

Aida werd toen ze drie maanden oud was in Ethiopië besneden. In 2014 onderging ze een hersteloperatie, wat voor haar veel betekende. Ze voelt zich nu veel meer vrouw. Ze hoopt vurig dat de taboes rond meisjesbesnijdenis doorbroken worden en dat de politiek naar haar verhaal luistert.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief


online concept & webcontrol ©
CAPREA MEDIA