Skip to main content

FSAN tegen Vrouwelijke Genitale Verminking

FSAN speelt sinds eind jaren ‘90 een centrale rol in de bestrijding van Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) in Nederland. De inzet van FSAN was vooral gericht op voorlichting en preventie binnen de risicogroepen.
Daarnaast functioneert FSAN op het gebied van bestrijding van VGV al jarenlang als advies- en steunpunt voor leden uit de praktiserende gemeenschappen, professionals uit de verschillende instanties, studenten en onderzoekers.

Verder participeert FSAN in verschillende overlegorganen met betrekking tot de strijd tegen VGV, zowel op nationaal als internationaal niveau. Op Europees niveau is FSAN lid van EuroNet-FGM en END FGM European campagne.
FSAN is tevens lid van Inter-African Committee on Traditional Practices (IAC) (gezeteld in Addis Abeba) dat gehele uitbanning van de schadelijke praktijk VGV nastreeft. Als IAC-lid heeft FSAN actief geparticipeerd in verschillende internationale conferenties.

Informatie over de meisjesbesnijdenis

Wat is een meisjesbesnijdenis?

Meisjesbesnijdenis bevat alle ingrepen aan de uitwendige geslachtsorganen van de vrouw. Het wordt ook wel vrouwelijke genitale verminking (VGV) genoemd. VGV wordt internationaal beschouwd als een schending van de mensenrechten. Het karakteriseert diepgewortelde ongelijkheid tussen de seksen, en het is een extreme vorm van discriminatie tegenover vrouwen. Het wordt veelal uitgevoerd bij minderjarigen en daarom is het eveneens een schending van de kinderrechten. De verschillende ingrepen die als meisjesbesnijdenis worden gekenmerkt kunnen we onderverdelen in een aantal hoofdvormen. De World Health Organization (WHO) definieert vier verschillende vormen. Deze vormen worden afhankelijk van de etnische groep en regio op diverse wijzen toegepast.

 1. Clitoridectomie: verwijdering van de clitoris en/of verwijdering van de voorhuid van de clitoris.
 2. Excisie: gedeeltelijke of volledige verwijdering van de clitoris en de kleine schaamlippen, met of zonder verwijdering van de grote schaamlippen.
 3. Infibulatie of Faraonische besnijdenis: verwijdering van de clitoris en de uitwendige geslachtsorganen en het hechten/vernauwen van de ingang van de vagina. Nadat de resterende schaamlippen aan elkaar zijn gehecht blijft een zeer kleine opening over voor menstruatiebloed en urine. Van infibulatie zijn meerdere varianten mogelijk; bij Somalische en Soedanees vrouwen komt deze vorm het meest voor.
 4. Overig: alle andere schadelijke ingrepen aan het vrouwelijke genitalia zoals prikken, piercen en/of snijden in de clitoris en/of schaamlippen. Het aanbrengen van brandwonden, inbrengen van bijtende stoffen of kruiden in de vagina. Hiervoor wordt vaak de term ‘sunna’ gebruikt. Dit zou staan voor een milde vorm van vrouwenbesnijdenis, in dit geval de eerste vorm. In de praktijk blijkt de ‘sunna’ een verzamelbegrip te zijn.

Naast deze vastgestelde vormen worden de termen defibulatie en herinfubilatie in verband gebracht met meisjesbesnijdenis. Defibulatie is het vergroten van de opening of het opheffen van de obstructie, meestal vóór het huwelijk of een bevalling. Herinfibulatie is het opnieuw hechten waar geknipt, onder meer na een bevalling. Dit mag niet worden uitgevoerd.

Het ontstaan van de meisjesbesnijdenis

Vrouwenbesnijdenis bestaat al langer dan 2000 jaar. Sommige deskundigen menen dat de herkomst van vrouwenbesnijdenis uit de tijd van de Romeinen komt. Hier werd bij vrouwen een mantelspeld door de grote schaamlippen geslagen om ontrouw te voorkomen. Andere deskundigen verwijzen naar hetzelfde gebruik van farao’s bij hun slaven. Via verschillende handelsroutes vanuit Egypte is meisjesbesnijdenis verspreid naar Afrika.

De exacte herkomst van meisjesbesnijdenis is niet duidelijk. De traditie wordt vaak gekoppeld aan de islam, maar in de Koran staat nergens dat meisjesbesnijdenis verplicht is. Er zijn ook christelijke volken die meisjesbesnijdenis toepassen. Om deze reden is het hoogstwaarschijnlijk dat het een verouderd gebruik is dat in sommige gebieden later verweven is geraakt met het geloof. Hoewel de meeste mensen die meisjesbesnijdenis toepassen overwegend moslim zijn betekent het niet dat het een gebruik van alle moslims is. Zo komt er in islamitische landen als Marokko, Algerije, Tunesië en Saoedi-Arabië geen meisjesbesnijdenis voor.

Redenen voor een meisjesbesnijdenis

In culturen waarin meisjesbesnijdenis voorkomt, wordt het gezien als iets wat de cultuur hoort. Ouders laten de besnijdenis uitvoeren uit liefde, om hun dochter te beschermen en om haar van een toekomst te verzekeren. Een meisje is vaak trots wanneer zij besneden is en de pijn wordt gezien als iets wat nou eenmaal hoort bij het leven van de vrouw. Er zijn verschillende reden voor een besnijdenis. We maken onderscheid tussen religieuze, sociaal-culturele, sociaaleconomisch en esthetische redenen van ouders om hun dochters te laten besnijden. Dit verschilt uiteraard per gemeenschap.


Religie:
Sommige praktiserende groepen zien vrouwenbesnijdenis als een gebruik dat verbonden is met de Islam. Zo heerst het idee dat het gebruik voorgeschreven wordt in de Koran en/of in de Hadith ( in de overleveringen van de profeet). Volgens vele islamitische geleerden heeft VGV echter niets te maken met de Islam. Daarnaast komt er in Noordwest-Afrika, onder andere in Marokko, Algerije en Tunesië, geen meisjesbesnijdenis voor, terwijl dit gebied al in de tweede helft van de zevende eeuw werd geïslamiseerd en kwam de islamisering van centraal Afrika pas in de negentiende eeuw op gang, waar de traditie toen al eeuwen bestond. Meisjesbesnijdenis kan dus niet als een islamitische gewoonte getypeerd worden. Niet alleen moslims praktiseren meisjesbesnijdenis. Het gebruik komt ook voor onder het animisten en (koptisch) christenen.

Traditie:
Veel praktiserende groepen ervaren meisjesbesnijdenis als een vanzelfsprekendheid, terwijl de achtergrond van het gebruik vaak onbekend blijft. Er wordt vastgehouden aan de traditie omdat het vanuit historisch oogpunt ‘goed’ is.

Controle seksualiteit:
Een ander reden voor het in stand houden van meisjesbesnijdenis is om ervoor te zorgen dat er geen seksuele contact plaatsvindt voor het huwelijk. Ook wordt ervoor gezorgd dat de vrouw in afwezigheid van haar echtgenoot geen overspel kan plegen. Vrouwen zouden voor hun eigen natuur beschermd moeten worden, want een vrouw die niet besneden is zou meerdere partners willen hebben.

Druk van de familie en gemeenschap:
Wanneer ouders er niet voor kiezen hun dochter te laten besnijden geeft dit vaak geen garantie dat dit ook niet zal gebeuren. Vaak zijn het de grootouders, vooral de grootmoeder, die druk uitoefenen op de ouders. De meisjes worden dan alsnog besneden. In een gemeenschap gelden er bepaalde normen en waarden en er wordt van iedereen verwacht dat ze hieraan houden. De gemeenschap heeft dus een enorme invloed op keuze van ouders om hun dochter te besnijden. Als besnijdenis een norm is in een gemeenschap is de kans ook groot dat ouders zich gedwongen voelen om hun dochters laten besnijden. Want dan pas wordt hun dochter een erkend lid van de gemeenschap.

Rol van de vrouw:
Door middel van de besnijdenis worden meisjes als het ware maagd gemaakt en kunnen ze uitgehuwelijkt worden. Deze maagdelijkheid is een deel van wat een vrouw behoort te zijn en is van belang voor het vinden van een goede huwelijkspartner en hiermee verbonden, een goede bruidsschat. Op deze manier is de traditie verbonden met eer en schaamte van zowel het meisje als haar familie.

Schoonheid en hygiëne:
In sommige maatschappijen worden onbesneden vrouwen als lelijk beschouwd en er wordt gedacht dat zij meer kans hebben op infecties. Dit terwijl infecties juist één van de lichamelijke gevolgen van besnijdenis kunnen zijn. Een besneden meisje wordt in deze maatschappijen in tegenstelling tot een onbesneden meisje als mooi en hygiënisch gezien.

Wanneer een meisje niet besneden is kan dit tot grote sociale gevolgen leiden. Het meisje wordt beschouwd als onrein en wordt verdacht van seksueel contact voor het huwelijk. Een onbesneden ‘open’ vrouw wordt verstoten en heeft minder kans op een huwelijk. Maar ook het meisje/de vrouw zelf voelt zich vaak lelijk en onvolmaakt wanneer zij onbesneden is. Alhoewel deze theorie tegenwoordig steeds minder toepasbaar is.

Waar en welke meisjes worden besneden?

Volgens recente cijfers van de WHO zijn er wereldwijd ongeveer 100 tot 140 miljoen meisjes en vrouwen die leven met de gevolgen van VGV. Elk jaar lopen er ongeveer 3 miljoen meisjes het risico besneden te worden. De exacte leeftijd waarop de meisjes besneden worden kan nogal verschillen, dit kan uiteenlopen van een paar dagen na de geboorte tot vlak voor het huwelijk. Meestal vindt het voor de eerste menstruatie plaats. Bij Somalische meisjes ligt de leeftijd tussen de 6 en 10 jaar. Vaak wordt de besnijdenis tijdens de schoolvakanties uitgevoerd, zodat de meisjes kunnen herstellen.

Meisjesbesnijdenis komt voor in 28 landen in Afrika, maar ook in delen van Azië (Indonesië en Maleisië) en het Midden-Oosten (Jemen, Noord-Irak/Koerdistan). Enkele vormen van meisjesbesnijdenis is ook geconstateerd bij etnische groeperingen in Centraal en Zuid-Amerika. In de laatste jaren komt meisjesbesnijdenis als gevolg van migratie/vluchtelingen ook in Westerse landen voor, ook in Nederland. In Somalië, Noord-Soedan en Djibouti worden bijna alle meisjes besneden en hier wordt voornamelijk de meest ingrijpende vorm, infibulatie, toegepast.

Gezondheidsgevolgen van een meisjesbesnijdenis

De gevolgen van besnijdenis zijn groot voor de gezondheid van het meisje. Meisjesbesnijdenis kent gevolgen zowel op korte als op langere termijn. Als gevolg van de besnijdenis kunnen bijvoorbeeld de volgende complicaties optreden:

 • Extreme pijn
 • Complicaties ten gevolge van de ingreep tijdens de zwangerschap en de bevalling
 • Hevige bloedingen, soms met de dood als gevolg
 • Verhoogde kans op moedersterfte (infibulatie)
 • Verhoogde kans op HIV-infectie
 • Verhoogde kans op foetusdood
 • Pijn bij het zitten en lopen
 • Moeilijkheden en hevige pijn bij verlating van menstruatiebloed
 • (brand) pijn bij het plassen
 • Urineweginfecties en incontinentie
 • Pijn tijdens de geslachtsgemeenschap
 • De infectie kan uitbreiden naar de eileiders/eierstokken, dit kan tot onvruchtbaarheid leiden.

Naast al deze medische gevolgen heeft het meisje ook nog eens te maken met verschillende psychische en sociale problemen. Ze zijn vaak niet voorbereid op de angst en de pijn die besnijdenis oproept.

 • Geestelijke schok door hevig bloedverlies tijdens de besnijdenis
 • Angsten en nachtmerrie
 • Seksueel genot van de vrouw is verminderde en het seksuele contact is pijnlijk
 • Relatieproblemen
 • Depressies

Wetgeving op het gebied van de meisjesbesnijdenis in Nederland

Door de komst van immigranten en asielzoekers is meisjesbesnijdenis zich wereldwijd gaan verspreiden. De cultuur en gewoonten van migranten werden overgebracht naar de andere culturen. Zo werd meisjesbesnijdenis ook in Nederland een bekend fenomeen. In Nederland zijn alle vormen van meisjesbesnijdenis sinds 1993 verboden.

In het Nederlands Wetboek van Strafrecht valt het dan ook onder opzettelijke mishandelingdelicten. De straf bedraagt vier jaar gevangenis voor zware mishandeling met voorbedachten rade. Wanneer de besnijdenis door een ouder wordt uitgevoerd op de eigen dochter, dan kan de straf met een derde verhoogd worden. Ook wanneer de ouders de opdracht geven voor een besnijdenis zijn zij strafbaar. Besnijdenis van meisjes valt onder schending van de mensenrechten. Volgens verschillende verdragen is meisjesbesnijdenis ontoelaatbaar. Sinds 2003 is het mogelijk om in Nederland asiel aan te vragen, wanneer er een dreiging van meisjesbesnijdenis bestaat. Sinds 2006 is het strafbaar als een in Nederland wonend meisje waar dan ook ter wereld besneden wordt.

FSAN netwerk sleutelpersonen

Het netwerk van sleutelpersonen bestaat uit mannen en vrouwen uit landen waar Schadelijk Praktijken in voorkomen zoals, VGV, Huwelijksdwang, Achterlating en Eer-gerelateerd geweld.

Sleutelpersonen VGV zijn opgeleid door Federatie Somalische Associaties Nederland (FSAN) en spelen cruciale rol in de strijd tegen VGV.

Door middel van huisbezoeken, huiskamergesprekken en voorlichtingsbijeenkomsten richten zij zich vooral op gedragsveranderingen en kunnen zij de culturele houding ten opzichte van schadelijke praktijken binnen hun gemeenschap bewerkstelligen. De sleutelpersonen spelen ook een belangrijke rol in de preventie van VGV en de toeleiding naar zorg van vrouwen die al besneden zijn. Zij vormen een brugfunctie en werken altijd samen met een (zorg)professional van de GGD, een welzijns- of zorgorganisatie of met ambtenaren van een gemeente.

Neem contact op met FSAN voor meer informatie

Verklaring tegen VGV

Wat is de ‘Verklaring tegen meisjesbesnijdenis’?
 
 • In de verklaring staat dat de dochter van betreffende ouders niet besneden is, dat de ouders hun dochter niet zullen laten besnijden, dat ze op de hoogte zijn van de negatieve gevolgen van meisjesbesnijdenis en dat de ouders weten dat meisjesbesnijdenis in Nederland strafbaar is.
 • In de bijbehorende brief van het ministerie van VWS staat dat meisjesbesnijdenis schadelijk is en in Nederland strafbaar.
 • De verklaring en brief hebben als doel om de ouders een ‘steuntje in de rug’ te geven als zij de druk van de familie ervaren om hun dochter wel te laten besnijden. Het wordt daarmee als instrument ter preventie van meisjesbesnijdenis ingezet. 

Waarom deze verklaring?

Deze verklaring kunt u meenemen naar het buitenland. U kunt de verklaring daar aan uw familie laten zien. Zo wordt duidelijk dat meisjesbesnijdenis in Nederland strafbaar is en dat u gevangenisstraf kunt krijgen als u uw dochter laat besnijden. Bewaart u deze verklaring bij uw reispapieren, zodat u hem iedere keer als u naar het buitenland gaat, mee kunt nemen.

Fatwa tegen VGV

Een fatwa is een advies van een islamitische geleerde op basis van de Koran en de Soennah met betrekking tot een specifieke kwestie. Een fatwa hoeft niet per definitie als een vonnis opgevat te worden en is dan ook niet bindend. Maar dat religieuze leiders zich tegen meisjesbesnijdenis uitspreken, kan wel van grote invloed zijn op de bewustwording bij de doelgroep. 

In 2006 heeft de Duitse mensenrechtenorganisatie Target een conferentie georganiseerd aan de Al-Azhar Universiteit in Egypte. Aanwezige vooraanstaande islamitische geestelijk leiders hebben zich in een fatwa uitgesproken tegen vgv. Deze fatwa is opgesteld door de hoogste islamitische geestelijke van Egypte, de Grand Mufti professor dr. Ali Goma’a. Vgv moet gezien worden als strafbare agressie en als een misdaad tegen de mensheid. Een moslim dient de integriteit van het menselijk lichaam te beschermen. Meisjesbesnijdenis staat daarmee haaks op de essentie van de islam. Hierom mogen moslims volgens hem het gebruik niet langer toepassen.

In 2007 hebben Nederlandse imams tijdens een studiedag georganiseerd door de Islamitische Universiteit Rotterdam, Pharos en FSAN, een verklaring ondertekend waarin zij hun steun betuigden aan de fatwa uit Egypte. Ze beloofden ook om actief mee te werken aan de bestrijding van vrouwelijke genitale verminking in Nederland. 

Nazorg voor besneden vrouwen

Heeft u gezondheidsklachten of vragen die te maken kunnen hebben met uw besnijdenis, dan kunt u contact opnemen met het Nazorg-spreekuur (GGD).
Op het Nazorg-spreekuur zijn artsen en verpleegkundigen aanwezig die u kunnen helpen met uw klachten.

Amsterdam

Inloopspreekuur VGV 13.00-16.00 uur op maandag of donderdag (wisselende weken).

Telefoon: 06 – 827 995 75
Adres:OLVG-West Ziekenhuis
poli gynaecologie
Jan Tooropstraat 164
Amsterdam
Organisatie: GGD Amsterdam

Den Haag

Iedere maandag inloopspreekuur VGV 09.00-13.00 uur, na 13.00 uur op afspraak.

Telefoon: 06 – 470 087 93
Adres:Hagaziekenhuis
poli gynaecologie
Leyweg 275
Den Haag
Organisatie: GGD Haaglanden

Groningen en Leeuwarden

Spreekuur VGV op afspraak bij de artsen Sjors Oosterbaan en Simone Onrust.

Telefoon: 0900 – 736 73 66
Organisatie: GGD Groningen, GGD Friesland en GGD Drenthe

Maastricht, Hoensbroek, Sittard

Spreekuur VGV iedere vrijdag 10.00-12.00 uur, op afspraak, bij verpleegkundige Ingrid Friederichs, 06 – 319 118 99.

Telefoon: 088 – 880 50 00
Organisatie: GGD Zuid-Limburg

Nijmegen

Spreekuur VGV op afspraak in Nijmegen (afdeling Reizigers/TBC). verpleegkundige Sarah Kladakis, 06 – 257 540 74, of via verpleegkundige Pushpa Hoppener en arts Helmie van der Meijden.

Telefoon: 088- 144 71 96
Organisatie: GGD Gelderland-Zuid

Rotterdam Rijnmond

Spreekuurgesprekken met een sleutelpersoon VGV. Bij vragen rond zorg of gezondheidsproblemen kunnen vrouwen een afspraak maken voor een gesprek met een VGV-sleutelpersoon. Er is, als de vrouw dat wil, daarna begeleiding naar huisarts, gynaecoloog, bekken-fysiotherapeut, seksuoloog, psycholoog of andere hulpverleners.

Telefoon: 06 -527 499 24
Organisatie: CJG Rijnmond

Tilburg en Den Bosch

Spreekuur op afspraak bij de VGV-gespecialiseerde verpleegkundige.

Telefoon: 088 – 368 66 73
Organisatie: GGD Hart voor Brabant

Provincie Utrecht

Utrecht, Amersfoort, Nieuwegein, Zeist etc.
Voor een afspraak of informatie, bel, sms of whatsapp met verpleegkundige Annelies van Rossum (06 – 205 922 18) of verpleegkundige Fadumoo Muuse (06 – 225 674 66).

Telefoon: 06 – 205 922 18
Organisatie: GGD regio Utrecht

Zwolle, Deventer, Kampen, Hardenberg, Apeldoorn, Harderwijk, Warnsveld, Doetinchem, Winterswijk

Afspraak bij de gespecialiseerde verpleegkundige Mirjam Gootink.

Telefoon: 06 – 256 440 63
Organisatie: GGD IJsselland en GGD Noorden Oost-Gelderland

VGV Video-overzicht

Health and Ramadan

‘Een belangrijke beslissing’: Voorlichtingsfilm over meisjesbesnijdenis

Deze voorlichtingsfilm is gemaakt door GGD Nederland en gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De film is onderdeel van het draaiboek vrouwelijke genitale verminking (VGV) en ondersteunt voorlichters bij het op gang brengen van het gesprek met de doelgroep op AZC’s.

Current facts and figures on female genital mutilation (fgm) in the Netherlands | Pharos

As of January 2018 almost 41.000 women who live in the Netherlands have undergone female genital mutilation. An estimated 4.200 girls are at risk of undergoing female genital mutilation in the next 20 years.

Informatie over het nazorgspreekuur VGV (Vrouwelijke Genitale Verminking)

In gesprek bij het VGV nazorgspreekuur

Zorgen na VGV bespreekbaar maken

https://www.youtube.com/watch?v=KfPZ5gZ0224

ZAHRA NALEIE OO KU GUULEYSATAY ABAALMARINTA BOQORTOOYADDA NETHERLANDS | WAREYSI

FARIINTA TALAALKA CORONA EE JAALIYADDA SOOMAALIDA NETHERLANDS | QAADO TALAALKA OO BADBAADI NAFTAADA

VERKLARING TEGEN MEISJESBESNIJDENIS | CADDEYNTA KA SOO HORJEEDIDA GUDNIINKA GABDHAHA

Verklaring tegen meisjesbesnijdenis

WAREYSI KU SAABSAN TACADIYADA KA DHANKA DUMARKA IYO XAQUUQDOODA OO LALA YEESHAY ZAHRA NALEEYE

URURKA SBIN OO XAFLAD TAAGEERO AH U SAMEEYEY ABDI NAGEEYE

(FGM) – A change has begun

Female Genital Mutilation: A Change Has Begun is a short and intimate, survivor-led account of life with FGM which speaks of the positive shift in perspective within practicing communities in the UK.

Wat je kunt doen | Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen

Meisjesbesnijdenis: wat kun je doen als je problemen hebt? En wat je kan doen om je weer beter te voelen. Deze video is gemaakt voor vrouwen die besneden zijn en mensen in de hulpverlening aan deze vrouwen/meisjes. Ben je besneden en heb je vragen over je gezondheid? Dan kan deze video je misschien helpen.

IN GESPREK MET SLEUTELPERSONEN UIT EYGPTE EN SOEDAN

Interview met Hawa Bashier & Mohsen Aly.

VOICES OF FGM KEY FIGURES (STOP NOW)

ZWANGERSCHAP EN VROUWENBESNIJDENIS

De volgende voorlichtingsvideo is gemaakt door FSAN in samenwerking met de verloskundige Karianne Brummelkamp en met Vroedvrouwenpraktijk van der Hoopstraat.

De Bestrijding van Meisjesbesnijdenis

FSAN staat voor Federatie van Somalische Associaties Nederland en is opgericht in 1994. Het is een koepelorganisatie met verschillende doelstellingen.

Aida (42) over meisjesbesnijdenis

Aida werd toen ze drie maanden oud was in Ethiopië besneden. In 2014 onderging ze een hersteloperatie, wat voor haar veel betekende. Ze voelt zich nu veel meer vrouw. Ze hoopt vurig dat de taboes rond meisjesbesnijdenis doorbroken worden en dat de politiek naar haar verhaal luistert.

Istahil (47) vertelt over haar besnijdenis

Istahil is in Somalië geboren waar het normaal was om als meisje besneden te worden. De vreselijke herinnering aan het ritueel dat zij op zesjarige leeftijd onderging, heeft zij nog helder voor ogen. Ze wil meiden en jonge vrouwen inspireren en samen een vuist maken tegen meisjesbesnijdenis.

Verklaring tegen meisjesbesnijdenis

De Verklaring die in Amsterdam is getest bestaat uit twee onderdelen: een verklaring die de ouders vrijwillig kunnen ondertekenen en een bijbehorende brief van het Ministerie van VWS. In de verklaring staat dat de dochter van betreffende ouders niet besneden is, dat de ouders hun dochter niet zullen laten besnijden, dat ze op de hoogte zijn van de negatieve gevolgen van meisjesbesnijdenis en dat de ouders weten dat meisjesbesnijdenis in Nederland strafbaar is.

Jaarlijkse Netwerkbijeenkomst Meisjesbesnijdenis 2018

Eén keer per jaar organiseert de GGD Amsterdam met Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, in samenwerking met FSAN (Federatie Somalische Associaties Nederland), een bijeenkomst voor het netwerk meisjesbesnijdenis.

The Cut: Exploring FGM | Al Jazeera Correspondent

At least 200 million girls and women alive today have undergone female genital mutilation (FGM), the partial or total removal of the external female genitalia, also known as “cutting”.

Statement Opposing Female Circumcision

Stichting GAM and Federation of Somali Associations in the Netherlands (FSAN) have produced this film to create awareness about the socalled Statement Oppossing Female Circumcision.

Zorg voor besneden vrouwen in Nederland

In deze korte reportage zijn we in gesprek met Gynaecoloog Caroline Vos over wat zorg voor besneden vrouwen inhoudt.

Vrouwenbesnijdenis heeft geen oorsprong in Islam

Professor Ozcan Hidir is hadith wetenschapper aan de Islamitische Universiteit van Rotterdam. In deze video legt hij uit waarom meisjes besnijdenis en vrouwen besnijdenis geen Islamitische oorsprong kent. Een belangrijk punt is ook dat de Profeet Mohammed vzmh zijn eigen dochters ook niet heeft laten besnijden.

Women in the Netherlands speak on FGM

This film is part of the DVD: Facts and Myths about FGM. FGM is not part of Religion. Produced by FSAN and made possible by Ministery of Health, Well Being and Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) The Netherlands.

Buraanbur on Female Genital Mutilation

Somali Poem / Spoken Word / Buraanbur on Female Genital Mutilation – (FGM) with English Subtitles by Jawahir Shire.

Activitieten van SSG

Dit is een interview over de activiteiten van de Stichting Somalische Gemeenschap Eindhoven (SSGE) en de oprichting van deze organisatie