Skip to main content

Start uitnodigingen booster voor mensen met downsydroom

Mensen met het downsyndroom die thuis wonen krijgen vanaf 3 december 2021 verspreid over enkele weken via de huisarts een uitnodiging voor de boostervaccinatie.

Meer van rivm