Skip to main content

FSAN Projecten

Projecten die FSAN coördineert zijn gericht op bestrijding vrouwenbesnijdenis, emancipatie, maatschappelijke participatie, werkgelegenheid, ondernemerschap en psychische gezondheidszorg.