Skip to main content

Verandering van binnenuit

Veiligheid, gelijkheid en acceptatie van vrouwen en LHBTI’s.
Startdatum: 1 juli 2019

Achtergrond

Zelf mogen kiezen met wie je trouwt, of dat je juist gaat scheiden, zelf beslissen hoe je je kleedt of welke opleiding je volgt: voor veel mensen is dit niet vanzelfsprekend. Dit recht op zelfbeschikking wordt geregeld onthouden aan vrouwen, meisjes en LHBT’s in Nederland die in meer gesloten en behoudende families en gemeenschappen leven. In sommige orthodox-religieuze gemeenschappen en in migranten- en vluchtelingengemeenschappen hebben sociale controle en groepsdruk grote invloed op individuele levenskeuzes. Openlijk uitkomen als LHBT, gaan scheiden of een huwelijk weigeren kan sociale uitsluiting en soms zelfs geweld als consequentie hebben. Binnen de diverse migrantengemeenschappen is al jaren een beweging gaande om deze ongelijkheid aan de kaak te stellen en het recht op zelfbeschikking te bepleiten.

Doelstelling

Vanuit diverse migranten- en vluchtelingen(zelf)organisaties maken honderden vrouwen en mannen (vaak vrijwilligers) onrecht en taboes in hun eigen achterban bespreekbaar. Zij steunen slachtoffers van geweld en fungeren als intermediair naar de professionele hulpverlening. Deze (informele) organisaties en vrijwilligers kunnen nog meer bereiken als zij (vaker) samenwerken met formele organisaties en de gemeente. Wij gaan met Verandering van binnenuit de komende vijf jaar deze samenwerking tot stand brengen, stimuleren en onderhouden.

Uitvoering

De samenwerkende alliantie richt zich specifiek op de diverse migranten- en vluchtelingengemeenschappen in de Nederlandse multiculturele samenleving en werkt niet ‘van boven af’ maar van ‘binnenuit’. Verandering van binnenuit bestaat grotendeels uit organisaties voor en door mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond. De gespreksleiders kennen de achtergronden van de mensen die aanwezig zijn bij de bijeenkomst. De bijeenkomsten bestaan altijd uit een serie van drie, met een gefundeerde opbouw en monitoring. Onze getrainde gespreksleiders organiseren ze het liefst in samenwerking met de lokale (zelf)organisaties en de gemeente. Wij kunnen, naast de tips in de handreiking, als alliantie de gemeenten daarbij ook advies op maat bieden.

FSAN Verandering van binnenuit organiseert momenteel 100 bijeenkomsten in het hele land, geleid door zo’n 15 gespreksleiders met heel diverse achtergronden. Tijdens die bijeenkomsten komen vragen aan de orde als:

 • Wat doe je tegen de discriminatie van LHBT’s?
 • Wat kun je doen als je te maken krijgt met huiselijk geweld?
 • Hoe doorbreek je het taboe daarop?
 • Hoe zorg je voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen?

 

Verandering van binnenuit

 • Onderwerp
  LHBTQI+
 • Startdatum
  1 juli 2019
 • Status
  Actief
Partners & Sponsors

Het FSAN project ‘Verandering van binnenuit’ wordt mede mogelijk gemaakt door:

Samenwerkende partners

Sponsors