Somali SO Arabic AR Amharic AM French FR English EN Dutch NL

Verandering door Verbinding Met sleutelpersonen

Startdatum: 1 september 2021

Achtergrond

FSAN gelooft in een centrale rol van het sleutelpersonen netwerk in de preventie en bestrijding van Vrouwelijk Genitale Verminking. Sleutelpersonen hebben direct toegang tot de praktiserende gemeenschappen en zijn in staat de mensen uit de risicogroepen voor te lichten via huisbezoeken, huiskamergesprekken en groepsvoorlichtingen. Zij zijn zeer effectief in het overbruggen van taalkundige en culturele kloven en onmisbaar in de strijd tegen schadelijke traditionele praktijken. De brugfunctie die sleutelpersonen vervullen in het bespreekbaar maken van meisjesbesnijdenis is van grote waarde voor de achterban en voor de professionals binnen de (jeugd) gezondheidzorg en zorg en welzijn.

De afgelopen jaren heeft FSAN meer dan 200 VGV sleutelpersonen getraind met het doel om Vrouwelijk Genitale Verminking bespreekbaar te maken middels voorlichtingsbijeenkomsten op verschillende niveaus. Uit de evaluatie met sleutelpersonen blijkt dat er binnen de gemeenschappen waar de sleutelpersonen actief zijn er  behoefte is aan kennis en bewustwording over Huwelijksdwang, Achterlating en Eer-gerelateerd geweld.

Doelstelling

In dit project wilt FSAN de sleutelpersonen-netwerk uitbreiden in regio’s waar er nog geen tot weinig sleutelpersonen actief zijn. De sleutelpersonen krijgen de benodigde kennis en vaardigheden over Schadelijke Praktijk. FSAN zal het sleutelpersonen-netwerk versterken met regionale verbinders die de sleutelpersonen landelijke ondersteunen en coördineren. Regionale verbinders vormen een schakelfunctie tussen de sleutelpersonen, zelforganisaties, professionals, gemeenten, GGD’en en relevante instellingen in de specifieke regio. Daarnaast zullen er trainers ingezet worden die gespecialiseerd zijn in het trainen van professionals omtrent vrouwelijke genitale verminking.

Mocht u vragen of interesse hebben in dit project, dan kunt u contact opnemen met ons via info@fsan.nl

Uitvoering

In dit project wilt FSAN de sleutelpersonen-netwerk uitbreiden in regio’s waar er nog geen tot weinig sleutelpersonen actief zijn. De sleutelpersonen krijgen de benodigde kennis en vaardigheden over Schadelijke Praktijk. FSAN zal het sleutelpersonen-netwerk versterken met regionale verbinders die de sleutelpersonen landelijke ondersteunen en coördineren. Regionale verbinders vormen een schakelfunctie tussen de sleutelpersonen, zelforganisaties, professionals, gemeenten, GGD’en en relevante instellingen in de specifieke regio. Daarnaast zullen er trainers ingezet worden die gespecialiseerd zijn in het trainen van professionals omtrent vrouwelijke genitale verminking.

Mocht u vragen of interesse hebben in dit project, dan kunt u contact opnemen met ons via info@fsan.nl

Verandering door Verbinding Met sleutelpersonen

  • Onderwerp
    Overige
  • Startdatum
    1 september 2021
  • Status
    Actief
Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief


online concept & webcontrol ©
CAPREA MEDIA