Skip to main content

Verandering door Verbinding Met sleutelpersonen

Over eer, traditie, verandering en geweld
Startdatum: 1 september 2021

Achtergrond

FSAN is ervan overtuigd dat het sleutelpersonen netwerk een centrale rol speelt in de preventie en bestrijding van Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV). Sleutelpersonen hebben namelijk directe toegang tot gemeenschappen waar deze praktijk nog voorkomt. Via huisbezoeken, huiskamergesprekken en groepsvoorlichting kunnen zij de mensen uit de risicogroepen informeren en voorlichten. Sleutelpersonen zijn in staat om taalkundige en culturele barrières te overbruggen, waardoor zij onmisbaar zijn in de strijd tegen schadelijke traditionele praktijken.

FSAN heeft de afgelopen jaren meer dan 200 sleutelpersonen opgeleid om VGV bespreekbaar te maken en voorlichting te geven op verschillende niveaus. Uit evaluaties met sleutelpersonen blijkt dat er binnen gemeenschappen behoefte is aan kennis en bewustwording over gerelateerde onderwerpen zoals huwelijksdwang, achterlating en eer-gerelateerd geweld. Deze onderwerpen zijn nauw verbonden met VGV en vereisen ook aandacht en bespreekbaarheid.

De brugfunctie die sleutelpersonen vervullen in het bespreekbaar maken van VGV en gerelateerde onderwerpen is van onschatbare waarde voor zowel de gemeenschap als voor professionals in de (jeugd)gezondheidszorg en zorg en welzijn. Door het sleutelpersonen netwerk verder te versterken en uit te breiden, kan er nog meer bewustwording worden gecreëerd en kunnen schadelijke praktijken worden voorkomen en bestreden. FSAN blijft zich daarom inzetten voor het opleiden en ondersteunen van sleutelpersonen om deze belangrijke missie te volbrengen.

Doelstelling

 1. Het opleiden van minstens 45 nieuwe sleutelpersonen in regio’s waar momenteel weinig tot geen sleutelpersonen actief zijn, om zo de sleutelpersonen-netwerk uit te breiden en de gemeenschappen te bereiken waar vrouwelijke genitale verminking nog voorkomt.
 2. Het vergroten van bewustwording en kennis over gerelateerde onderwerpen zoals huwelijksdwang, achterlating en eer-gerelateerd geweld mensen uit risicogroepen door middel van voorlichting en huisbezoeken van sleutelpersonen.
 3. Het opzetten van een structurele samenwerking met lokale zorg- en welzijnsorganisaties, professionals in de (jeugd)gezondheidszorg en gemeenten om het netwerk van sleutelpersonen nog effectiever te maken en zo meer impact te creëren in de preventie en bestrijding van vrouwelijke genitale verminking en gerelateerde problematiek.

Uitvoering

FSAN heeft als doel om het sleutelpersonen-netwerk uit te breiden naar regio’s waar momenteel weinig tot geen sleutelpersonen actief zijn. Deze sleutelpersonen zullen getraind worden in kennis en vaardigheden met betrekking tot Schadelijke Praktijk. Om het netwerk te versterken, zal FSAN regionale verbinders aanstellen die de sleutelpersonen in de regio zullen ondersteunen en coördineren. Deze verbinders zullen fungeren als schakel tussen sleutelpersonen, zelforganisaties, professionals, gemeenten, GGD’en en andere relevante instellingen in de specifieke regio. Bovendien zullen er trainers worden ingezet die gespecialiseerd zijn in het opleiden van professionals over vrouwelijke genitale verminking. Mocht u vragen hebben of geïnteresseerd zijn in dit project, dan kunt u contact opnemen met ons via info@fsan.nl.

Verandering door Verbinding Met sleutelpersonen

 • Onderwerp
  Overige
 • Startdatum
  1 september 2021
 • Status
  Actief

Partners & Sponsors

Het FSAN project ‘Verandering door Verbinding Met sleutelpersonen’ wordt mede mogelijk gemaakt door: