Skip to main content

Hier en Nu

Wanneer je huis nog niet helemaal thuis is. Over taal, gewoonten en eigen maken.
Startdatum: 1 mei 2023

Achtergrond

FSAN is ervan overtuigd dat Bij veel migranten, vluchtelingen en diaspora gemeenschappen in Nederland spelen tal van opvoeding-problemen. Deze worden veelal veroorzaakt door de opvoeding tussen twee culturen en de onduidelijkheid wat de taak en verantwoordelijkheid is van ouders in Nederland. Er is verder veel onbekendheid met voorzieningen en maatschappelijke organisaties op dit gebied van hulpverlening en er is grote aarzeling om daar gebruik van te maken. Als gevolg hiervan weigeren ouders verschillende vormen van hulp waardoor snel een escalatie plaats.  Zij vinden dan ook dat hulpverleners zich niet moeten bemoeien met hun kind. Ook spelen vaak cultuurverschillen en ook de taalbeheersing een belangrijke rol. Meerdere malen wordt onze organisatie dan ook benaderd om te bemiddelen tussen ouders en hulpverleners. Deze problematiek speelt momenteel vooral bij de groep Syrische, Egyptische, Eritrese, Somalische en Soedanese nieuwkomers die de laatste jaren naar Nederland zijn gekomen. Deze mensen zijn nu naar een totaal andere samenleving waarin ook andere eisen aan hen gesteld worden in de opvoeding dan zij van huis uit gewend zijn. Dit is voor veel van hen haast een onmogelijke opgave en leidt tot veel problemen binnen gezinnen. Vanuit onze projecten gericht op de bestrijding van VGV hebben wij veel contacten met deelnemers die uit de bovengenoemde landen komen en signalen geven dat zij veel problemen ervaren in de opvoeding van hun kinderen en hun rol als ouder. Wij hebben daarom samen met onze vrijwilligers het initiatief genomen om voor deze doelgroepen een project opvoeding te ontwikkelen waarin wij hen ondersteuning gaan bieden bij de opvoeding van hun kinderen via project Hier en Nu

Doelstelling

 • Bevorderen van kennis en vaardigheden van ouders in de opvoeding van hun kinderen;
 • Vergroten van kennis van opvoeden in Nederland en in twee culturen;
 • Een positief beeld van eigen en Westerse waarden met elkaar combineren;
 • Bevorderen van kennis over kinderrechten, ontwikkeling van kinderen en opvoeddoelen;
 • Ouders tools en vaardigheden aanleren hoe zij hun kinderen kunnen begeleiden;
 • Kennis bieden over de meest voorkomende organisaties op het gebied van gezondheid, welzijn en jeugd;
 • Vergroten van het netwerk van ouders.

Uitvoering

Het project wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van FSAN. Het bestuur gaat een projectleider aanstellen die samen met een groep van 13 vrijwilligers een projectteam gaat vormen samen. Zij zijn verantwoordelijk voor de projectuitvoering. Zij komen 3keer per jaar bij elkaar en rapporteren 2 keer per jaar aan het bestuur en onze door partners gefinancierde organisaties . Bureau Inzicht draagt ​​bij aan evaluatie en eindverantwoording van het project.

 

Hier en Nu

 • Onderwerp
  Overige
 • Startdatum
  1 mei 2023
 • Status
  Actief


Partners & Sponsors

Het FSAN project ‘Hier en Nu’ wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sponsors