Skip to main content

Let’s Change

Toegang tot de gemeenschap
Startdatum: 1 oktober 2018

Achtergrond

Het project richt zich op meisjes en vrouwen die het risico lopen besneden te worden. Ook richt het project zich op de professionals die in direct contact zijn met de risicogroepen en de gevolgen van VGV. In het kader van het project worden CHANGE Agents en CHANGE Trainers geworven, getraind en ingezet om deze belangrijke doelgroepen te bereiken. De doelgroep van het project zijn alle risicogroepen in Europa, waaronder Egypte, Eritrea, Somalië, Ethiopië, Ghana, Soedan en Koerdistan. Let’s CHANGE draagt bij aan gedragsverandering omtrent VGV op de korte termijn en de afschaffing van VGV op de lange termijn. Aangezien het project direct betrekking heeft op de gemeenschappen die VGV uitvoeren, spelen CHANGE Agents een belangrijke rol in het project. Het idee is dat de CHANGE Agents, die zelf lid zijn van een gemeenschap, toegang hebben tot gemeenschappen die anders moeilijk te bereiken zijn. Daarom kunnen ze al snel een verandering op gang brengen binnen hun gemeenschap. Ze zullen niet gezien worden als indringers die ongevraagd advies geven.

 

Doelstelling

Het doel van het project is de preventie van gender-gerelateerd geweld, met name van Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV). Let’s CHANGE wil gedragsverandering bevorderen ten aanzien van VGV binnen de praktiserende gemeenschappen in Europa. Het project levert een belangrijke bijdrage aan de afschaffing van VGV binnen de Europese landen en bevordert de bescherming van meisjes- en vrouwenrechten. Let’s CHANGE voorziet de risicogroepen en de professionals met krachtige middelen om de strijd tegen VGV aan te gaan. De doelgroep van het project zijn alle risicogroepen in Europa, waaronder Egypte, Eritrea, Somalië, Ethiopië, Ghana, Soedan en Koerdistan.

Uitvoering

Belangrijkste activiteiten van Let’s CHANGE zijn:

 • Training van CHANGE Agents;
 • Uitvoering van Change Behaviour Activities binnen de risicogroepen;
 • Training van CHANGE Trainers;
 • Training voor professionals;
 • Mentoring van CHANGE Agents;
 • Community Events;
 • Advocacy meeting in Brussel;
 • Verspreiding van voorlichtingsmateriaal.

Verantwoording

De impact en de resultaten van Let’s CHANGE zijn groot. Allereerst leidt het project tot een toegenomen vermogen van de Europese, nationale en lokale overheidsinstanties om VGV aan te pakken. Ook groeit het vermogen van professionals om VGV te herkennen, signaleren en voorkomen en om zorg te dragen en constructief om te gaan met de risicogroepen. Daarnaast is de professionalisering van CHANGE Trainers een belangrijk resultaat van het project: het creëren van een Europese pool van deskundigen uit de risicogroepen leidt tot de verduurzaming van de preventie van VGV. Als laatste, maar niet minder belangrijke, is de impact van Let’s CHANGE zichtbaar in de steeds toenemende:

 • Bespreekbaarheid van het taboe VGV;
 • Bescherming van meisjes- en vrouwenrechten;
 • Bewustwording van de VGV gezondheidsrisico’s binnen de praktiserende gemeenschappen;
 • Betrokkenheid van gezagdragers en religieuze leiders bij VGV;
 • Bevordering van gedragsverandering ten opzichte van VGV binnen de risicogroepen;
 • Samenwerking tussen partners, overheidsinstellingen, professionals en praktiserende gemeenschappen.

Let’s Change

 • Onderwerp
  VGV
 • Startdatum
  1 oktober 2018
 • Einddatum
  1 september 2020Partners & Sponsors

Het FSAN project ‘Let’s Change’ wordt mede mogelijk gemaakt door:

Samenwerkende partners

Sponsors