Skip to main content

SPA

Somalische Participatiepunt Amsterdam


SPA is een vrijwilliger sorganisatie en heeft  een team van vrijwilligers in dienst. Alles draait op de inzet van mensen, die er hun (vrije) tijd voor over hebben. Het huidige bestuur bestaat uit 5 leden. Somalische Participatiepunt Amsterd( SPA) stimuleert de participatie en emancipatie van Somaliërs in Amsterdam  en omstreken.SPA biedt ondersteuning & helpt  Somaliërs in hun contacten met verschillende instanties..

Over SPA