Skip to main content

SONPPCAN

Stichting Somali Network for Prevention and Protection against Child Abuse and Neglect

SONPPCAN zet zich in voor de rechten van kinderen, in het bijzonder Somalische en vluchtelingenkinderen, voor wie kinderrechten niet vanzelfsprekend zijn.
Doel is de bescherming van kinderen, verbetering van hun positie en het voorkomen van verwaarlozing en kindermishandeling. Daaronder vallen ook schadelijke traditionele praktijken (STP) zoals meisjesbesnijdenis en gedwongen (kinder)huwelijken. Centraal staan de veiligheid en de lichamelijke integriteit van het kind.

Over SONPPCAN