Somali SO Arabic AR Afrikaans AF Amharic AM French FR English EN Dutch NL

SOMVAO

Vereniging SOMVAO

SOMVAO streeft dat haar doelgroep op een volwaardige wijze actief deelneemt aan het maatschappelijke verkeer van de Nederlandse samenleving. Op de eerste plaats spreekt SOMVAO haar doelgroep op hun capaciteit aan en ondersteunt hen waar het nodig is. Aan de andere kant moet de achterband, indien nodig, het nodige gereedschap aangereikt krijgen om volwaardig in de maatschappij actief te particeperen.

Over SOMVAO

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief
Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

online concept & webcontrol ©
CAPREA MEDIA