Somali SO Arabic AR Afrikaans AF Amharic AM French FR English EN Dutch NL

FSAN Leden

FSAN probeert de samenwerking tussen de lokale Somalische zelforganisaties te verbeteren en signaleert problemen in de Somalische gemeenschap die het lokale niveau overstijgen. Vervolgens wordt hier middels landelijke projecten en activiteiten op ingespeeld, dan wel wordt een lobby uitgevoerd om bepaald beleid te kunnen beïnvloeden. Op dit moment zijn er ruim 50 lokale Somalische zelforganisaties aangesloten bij FSAN . 

Projecten die FSAN coördineert en die op lokaal niveau worden uitgevoerd door de lokale partners zijn gericht op bestrijding vrouwenbesnijdenis, emancipatie, maatschappelijke participatie, werkgelegenheid, ondernemerschap en psychische gezondheidszorg. 

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief
Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

online concept & webcontrol ©
CAPREA MEDIA