Skip to main content
31 januari 2021

JURIDISCHE ASPECTEN VAN VGV

categorie:

JURIDISCHE ASPECTEN VAN VGV

Op 30 januari 2021 vond de bijscholing voor sleutelpersonen online plaats via Zoom. Het was een grote opkomst waarbij 52 sleutelpersonen aanwezig waren.

Tijdens de bijscholing gaf mensenrechtenjurist Dr. Annemarie Middelburg uitleg over de juridische kant en de wetgeving rondom VGV in Nederland. Hierin werd het Nederlandse ‘Zero Tolerance beleid’ besproken en kwam naar voren wat de straffen zijn.

Na deze uitleg werd de behandelde theorie en verworven kennis toegepast en getoetst door middel van vijf casussen. Op grond van deze casussen moesten de sleutelpersonen bepalen wie strafbaar was en welke straffen hiervoor uitgedeeld zouden kunnen worden.


Vervolgens werd de rol van de sleutelpersonen binnen het Nederlandse Zero Tolerance beleid omtrent VGV besproken. Hier informeerde Dr. Annemarie Middelburg wat de sleutelpersonen moeten doen bij het vermoeden van VGV, waar dit gemeld dient te worden en welke instanties hierbij kunnen helpen.


Tot slot was er nog sprake van een interactief gedeelte, waarin de aanwezige sleutelpersonen vrij stonden om vragen te stellen aan Dr. Annemarie Middelburg.


Al met al, was het een zeer informatieve en leerzame bijscholing, waar de sleutelpersonen aangaven veel te hebben geleerd.