Skip to main content
15 juni 2023

Interview met een survival over huwelijksdwang en eergerelateerd geweld

categorie: ,

Interview met een survival over huwelijksdwang en eergerelateerd geweld

Huwelijksdwang kent een glijdende schaal van zachte drang (op iemand inpraten) tot onder dreiging van of toepassing van geweld iemand dwingen met de geselecteerde partner te trouwen. En veelal de dwang om op jonge leeftijd te trouwen.

Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor vormen van intimidatie, dwang, psychisch en fysiek geweld gepleegd vanuit een eermotief. Het geweld moet voorkomen dat een familielid gedrag vertoont dat de familie-eer kan schaden.

https://www.youtube.com/watch?v=Yi9zUOHhSD8