Skip to main content
16 augustus 2015

Sleutelpersoon VGV Haimanot Belay

categorie:

Sleutelpersoon VGV Haimanot Belay

Haimanot Belay

Ik kom uit Ethiopië en ik woon nu bijna 20 jaar in Nederland. In 2007 ben ik tot sleutelpersoon getraind door FSAN en Pharos. Ik maak ook deel uit van de kerngroep sleutelpersonen. Daardoor heb ik de mogelijkheid om in Den Haag voorlichting te geven, maar ook op landelijk en internationaal niveau op professionele wijze de voorlichting te doen. Ik doe huisbezoeken, maar ik geef ook individueel voorlichting over meisjesbesnijdenis. Daarnaast ben ik de voorzitter van stichting GOBZ.

In 2007 bezocht ik een conferentie over meisjesbesnijdenis, waar ik voor was uitgenodigd via Vluchtelingenwerk. Dat was echt een eye-opener. We keken naar een filmfragment en alle vrouwen in de zaal waren in shock en ontroerd. Ik wist niets af van de heftige psychologische en fysieke complicaties af die optreden als gevolgen van de besnijdenis. Een vrouw sprak me aan of ik een voorlichter wilde worden en zo is het allemaal begonnen.

Meisjesbesnijdenis is geen onderwerp waar Ethiopiërs makkelijk over praten. Ik heb een paar vrouwen verwezen naar het nazorgspreekuur. Ze zijn genezen van hun klachten. Het is weleens voorgekomen dat een genezen vrouw contact met mij op nam en vertelde hoe blij ze was met het eindresultaat. Dat geeft me voldoening.

Nazorg is een project voor de besneden vrouw. Voor besneden vrouwen is het een grote stap om via de huisarts naar een specialist te gaan. Daarom is er een nazorgspreekuur. Tijdens dat spreekuur is er meer tijd en aandacht voor de vrouwen en zijn er mensen aanwezig die begrip hebben voor de cultuur waar de vrouwen vandaan komen. De begeleiders weten de juiste behandeling aan te bieden voor de klachten en symptomen die worden omschreven door de besneden vrouwen. Als vrouwen klachten hebben tijdens hun menstruatie en tijdens seks of een blaasontsteking hebben, dan verwijs ik ze door naar het nazorgspreekuur. De mogelijkheid tot een correctie-operatie bespreek ik ook. Een Ethiopische vrouw die ik begeleid heb, heeft deze operatie ondergaan. Ze is echt veranderd en haar gevoel is verbeterd. Ik ben van plan haar uit te nodigen als gastspreker. Bij het oriëntatiegesprek van de correctie-operatie was ik aanwezig. Ze zei mij dat het leek alsof ze opnieuw was geboren!

Wat ik zelf zo goed vind aan het nazorgproject is dat de vrouwen op hun eigen tempo en in hun eigen taal begeleiding hebben gekregen. Wij als sleutelper- soon investeren heel veel tijd en energie in het project op vrijwillige basis.
Ik denk dat het beter is als het project binnenkort geprofessionaliseerd kan worden. Verder is het vervelend dat de operatie niet verzekerd wordt in het basispakket, maar verwerkt wordt via de eigen bijdrage. Ik hoop dat in de toekomst meer vrouwen gebruik zullen maken van de nazorg. En ik hoop dat het nazorgproject blijft bestaan.