Skip to main content
12 november 2015

Gewoon Getrouwd

categorie:

Gewoon Getrouwd

In opdracht van de Directie Integratie en Samenleving van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Universiteit Maastricht samen met het Verwey-Jonker Instituut een onderzoek uitgevoerd naar informele (kind)huwelijken. Het onderzoek schetst een beeld van de aard en omvang van kindhuwelijken en (onwettige) religieuze huwelijken in Nederland.

Het onderzoek is uitgevoerd van medio mei 2015 tot en met november 2015 op basis van onder andere een landelijke enquête onder professionals die werken met jeugdigen, verdiepende-interviews met deskundigen, en focusgroepsbijeenkomsten met sleutelfiguren uit en professionals werkzaam in bepaalde geselecteerde gemeenschappen. Op deze manier is FSAN ook betrokken geweest bij het realiseren van dit onderzoek.

Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Universiteit Maastricht en Verwey-Jonker Instituut (2015).
Auteurs:
Dr. S.W.E. Rutten
Dr. E. van Eijk
Mr. drs L. F. Drost
Dr. K. Kadrouch-Outmany 

Downloads