Somali SO Arabic AR Amharic AM French FR English EN Dutch NL

Help FSAN helpen

De Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN) is een platform van en voor Somaliërs. FSAN heeft als hoofddoel optimale participatie van Somaliërs in de Nederlandse samenleving en het versterken van de positie van de Somalische gemeenschap in het algemeen.  Daarnaast stimuleert FSAN initiatieven vanuit de Somalische diaspora die vredesopbouw en ontwikkeling van Somalië tot doel hebben. 

FSAN steunt lokale organisaties, brengt ze met elkaar in contact en signaleert de problemen of kansen die het lokale niveau overstijgen om daar met acties en projecten op in te spelen. Projecten die FSAN coördineert zijn gericht op bestrijding vrouwenbesnijdenis, emancipatie, maatschappelijke participatie, werkgelegenheid, ondernemerschap en psychische gezondheidszorg.

FSAN wordt gefinancierd op projectbasis door de ministerie van VWS, Stichting Kinderpostzegels en verschillende fondsen. De organisatie werkt samen met Pharos, VON en andere landelijke vluchtelingenorganisaties. FSAN zou niet kunnen voortbestaan zonder giften en donaties van onze sponsors en donateuren. 

FSAN heeft de ANBI-status en is CBF-erkend. Uw geld komt dus goed terecht en kan in bepaalde gevallen aftrekbaar zijn voor de belasting. Meer weten over doneren of FSAN-sponsor worden? Neem contact met ons op. 

Doneren aan FSANBlijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief


online concept & webcontrol ©
CAPREA MEDIA