Skip to main content

Debat Schalkwijk is startsignaal gemeenteraads-verkiezingen

Met het debat woensdagavond in De Ringvaart is de verkiezingsperiode voor de gemeenteraad echt begonnen. Met de onderwerpen ‘wonen’, ‘onderwijs’ en ‘leefbaarheid’ konden de twaalf vertegenwoordigde partijen met elkaar in discussie. Alle partijen zijn het met elkaar eens dat er veel verbeterd moet in Schalkwijk, maar overeenstemming over hoe dat te bereiken lijkt ver uit zicht.

Schalkwijk is met ruim 33.000 inwoners het grootste stadsdeel van Haarlem. Bijna 25% van de Haarlemse inwoners woont in Schalkwijk. Sander van den Raadt (TROTS Haarlem): “Raadsleden spreken regelmatig over de achterstandswijk Schalkwijk. Ik woon hier, de enige achterstand die we kennen, is de achterstand van de gemeente. Altijd bungelen we achteraan, eerst het centrum en dan kijken we wel verder. We zijn geen achterstandsmensen en dit is geen achterstandswijk. Als ik in het Haarlems college er op wijs dat het wel op sommige plekken mis begint te gaan in Schalkwijk en je her en der ghetto-vorming krijgt, dan wil de raad niet naar me luisteren omdat ik het woord ghetto gebruik. Kom een keer kijken, dan zie je het zelf. De oplossing is niet zo heel moeilijk, als we toch nieuwe woningen moeten realiseren in Haarlem, laat dan niet alle statushouders en migranten in Schalkwijk wonen.”

Sander van den Raadt (TROTS Haarlem)

“We zijn geen achterstandsmensen en dit is geen achterstandswijk.”

Sander van den Raadt (TROTS Haarlem):

Het realiseren van woningen staat al een tijd hoog op de Haarlemse politieke agenda’s. Ook de spreiding van sociale huurwoningen door de hele stad is een regelmatig gehoord punt onder de partijen. Meryem Çimen (D66): “We horen al tijden van alle kanten hoeveel we moeten bouwen en hoe we dat moeten doen. Iedereen heeft grootse plannen en beloftes. Zeker in tijden van verkiezingen is het makkelijk gouden bergen met bijhorend appartement aan te bieden. Het is niet reëel. De komende vier jaar bouwt D66 Haarlem elk jaar 1000 woningen. Verder ga ik keihard werken voor de inwoners van Haarlem en we doen ons best deze prachtige stad leefbaar te houden. Wat lukt moet altijd blijken in de politiek, maar ik garandeer je: over vier jaar heeft D66 4000 woningen gebouwd in Haarlem.”

Veel plannen voor de toekomst deze avond. Ideeën vanuit de Haarlemse politiek komen regelmatig niet verder dan een plan. Er ligt genoeg op tafel, maar het blijkt dat er relatief weinig wordt uitgevoerd. Sacha Schneiders (GroenLinks): “We roepen op het stadhuis regelmatig dat we geld overhouden, maar dat komt simpelweg omdat we dingen niet doen. Te weinig ambtenaren, onduidelijke procedures, we weten het eigenlijk niet. Er loopt zelfs een onderzoek momenteel, naar het waarom er van alles niet gebeurt. Ik heb liever dat het geld op is en dat we echt dingen voor de stad doen. Natuurlijk kost alles geld, en moeten we prioriteiten stellen. Je kunt daarnaast ook creatief zijn als politicus. Daarom willen wij het ‘Muggenbos’ in Schalkwijk. Een stuk natuur waar mensen zelf een boom kunnen planten. Zo betrekken we mensen bij Schalkwijk, creëeren we groen, besparen we kosten doordat mensen hun eigen bomen verzorgen en na verloop van tijd heb je een ware groenstrook: ‘Het Haarlems Muggenbos’.”

Sacha Schneiders (GroenLinks): 

“We roepen op het stadhuis regelmatig dat we geld overhouden, maar dat komt simpelweg omdat we dingen niet doen.”

Het gemeenteraadverkiezingsdebat wordt georganiseerd door de Stichting Somaliërs Haarlem en omgeving en de Stichting SAMEN Haarlem. Zij zijn hierbij ondersteund door het platform Haarlemse Verbinders. Naast de twaalf aanwezige politieke partijen waren in het publiek ook een aantal zeer betrokken bewoners. Schalkwijkers met een migratieachtergrond, een vluchtelingenachtergrond of Schalkwijkers die er zijn geboren en getogen. Allemaal met dezelfde wens, prettig wonen in Schalkwijk. 
Voor de SP was het aan het eind van de avond wel duidelijk, Ruud Antonisse: “Ik zit nu twee uur naar praatjes over woningen, scholen, bosjes en boompjes te luisteren, maar een groot deel van de mensen hier, leeft onder de armoedegrens. Daar moeten we iets aan doen. Eerst de levensstandaard naar een menselijk niveau, dat is belangrijk.”

Ruud Antonisse (SP):

Ruud Antonisse (SP): “Een groot deel van de mensen hier, leeft onder de armoedegrens. Daar moeten we iets aan doen.”

Bron: ssho.nl

https://www.youtube.com/watch?v=KBE9cGLZqiE
Hussein Abdullahi Elmi, penningmeester van SSHO, legt in het Somalisch het belang van de verkiezingen uit en vertelt waarom ook jouw stem belangrijk is.