Skip to main content

Coronabeleid FSAN


Bij FSAN staat de gezondheid en veiligheid van onze leden van zelforganisaties,
sleutelpersonen, bezoekers, vrijwilligers, trainers en onze medewerkers voorop.
Daarom volgen wij de richtlijnen van het RIVM.

Algemene maatregelen met betrekking tot het Coronavirus

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar
 • Schud geen handen
 • Was frequent je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid,
  loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°). Ook al heb je
  een lichte vorm of denk je dat het wel mee valt, bij aanwezigheid van een
  van de bovenstaande klachten blijf je thuis.
 • Blijf ook thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of
  benauwdheidsklachten.
 • Als u bovenstaande symptomen heeft, kunt u een afspraak maken bij de
  GGD voor een test.
 • Vermijd plekken met veel mensen.
 • Vanaf 1 juni 2020 is een mondkapje verplicht in de tram, bus, metro en trein.
  Als je geen mondkapje draagt, kun je een boete krijgen van € 95,-.

Voor de medewerkers van FSAN

 • Er mogen maximaal twee personen op het kantoor zijn.
 • Indien met het openbaar vervoer gereisd wordt, reist u buiten de spitsuren
  om met een mondkapje.
 • Was uw handen grondig en zorgvuldig met desinfecterende gel of zeep bij
  aankomst op het kantoor.
 • Maak uw bureau schoon bij aankomst op het kantoor.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid,
  loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).

Voor de zelforganisaties

 • Was uw handen gelijk bij aankomst op locatie grondig en zorgvuldig.
 • Schud geen handen.
 • Hygiëneregels moeten op een zichtbare plek in de organisatie te hangen
  (zelfgemaakte posters).
 • Zorg dat deze hygiëneregels ook doorgestuurd worden naar alle actoren binnen
  de organisatie. Dat wil zeggen naar het ondersteunend personeel, vrijwilligers,
  het bestuur, de trainers en de gastsprekers.
 • Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar kan houden (tijdens trainingen,
  voorlichtingsbijeenkomsten, spreekuren etc.).
 • Toiletten dienen schoongemaakt te worden op reguliere wijze. Contactpunten
  en handwas-faciliteiten dienen ook goed schoongemaakt te worden. Zorg voor
  voldoende (aanvulling van) (vloeibare) zeep en materialen om de handen mee
  af te drogen. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes.
 • Zorg ervoor dat de regels in en om de organisatie gehandhaafd worden.
 • Werk zoveel mogelijk op afspraak, zodat de contacten met deelnemers,
  bezoekers en vrijwilligers gedoseerd en verspreid over de dag kunnen
  plaatsvinden.

Voor de Sleutelpersonen bij het uitvoeren van hun activiteiten.
Huisbezoeken, huiskamergesprekken en groepsvoorlichtingen.

 • Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar kan houden en deze 1,5 meter
  gegarandeerd kan worden.
 • Bij aankomst op locatie (bijvoorbeeld thuis, het buurthuis, etc.) gelijk grondig
  en zorgvuldig de handen wassen met desinfecterende gel of zeep.
 • Schud geen handen.
 • Tijdens de uitnodiging moeten de sleutelpersonen hun deelnemers informeren
  over het volgende: Als iemand klachten heeft die overeenkomen met
  symptomen van het corona virus moet diegene thuis blijven.
 • Niet te veel mensen tegelijk uitnodigen. Bij een huisbezoek 2-3 deelnemers, bij
  een huiskamergesprek 6-10 deelnemers en bij een groepsvoorlichting 12-15
  deelnemers.

Voor deelnemers van de training

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Bij aankomst op locatie gelijk grondig en zorgvuldig de handen wassen met
  desinfecterende gel of zeep.
 • Schud geen handen.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid,
  loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of
  benauwdheidsklachten.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de coördinator, trainer en/of het personeel.
  Voor externe trainers:
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Bij aankomst op locatie gelijk grondig en zorgvuldig de handen wassen met
  desinfecterende gel of zeep.
 • Maak afspraken met de organisator van de training over het maximaal aantal
  personen dat naar de locatie komt, afgestemd op de naleving van de 1,5 meter
  afstand en op andere gezondheidsregels.