Skip to main content
11 maart 2024

Bijscholing Sleutelpersonen – 2024

categorie: ,

Bijscholing Sleutelpersonen – 2024

Op basis van eerdere activiteiten en het observeren van de behoeften van Sleutelpersonen, is het onderwerp “De basis van vrijwilligerswerk, het stellen van grenzen als vrijwilliger, en hoe nee te zeggen” geselecteerd.

Veel Sleutelpersonen vinden het moeilijk om grenzen te stellen en zich te houden aan hun rol als vrijwilliger na het opbouwen van een groot vertrouwen tussen henzelf en de doelgroep van hun gemeenschappen. Uit veel discussies blijkt dat de doelgroep veel van hen verwacht, wat de druk op vrijwilligerswerk vergroot.

Dit heeft invloed op hun tijd, hun gezinnen, en ook op hun energie. Op basis hiervan is overeengekomen met de Vrijwilligerswerk Academie Amsterdam om een trainingsprogramma van 6 halve dagen training (Bijscholing ) te organiseren. Tot nu toe zijn er vier uitgevoerd, waaronder 50 sleutelfiguren uit IJsland, Rotterdam, Groningen, Noord-Holland, Brabant, Utrecht, Zuid-Limburg, Nijmegen en Amsterdam.

Door middel van mondelinge evaluatie wordt de training gewaardeerd en wordt de nadruk gelegd op het meenemen hiervan in hun werk als sleutelpersonen. De deelnemers vonden de training kort en krachtig. Ze spraken ook de wens uit om dit via kleine effectieve stappen te verwezenlijken. Zoals iedereen zei: Het is een leerzame dag. Zij zullen dit in hun dagelijks handelen in de praktijk brengen.

Dit trainingsprogramma zullen wij na het einde van de Ramadan voortzetten.