Skip to main content
7 maart 2021

Bijscholing maart 2021

categorie:

Bijscholing maart 2021

Op 6 maart 2021 vond de bijscholing voor nieuwe VGV sleutelpersonen plaats. Hier waren 11 sleutelpersonen aanwezig. Deze bijscholing werd online georganiseerd via Zoom en was bedoeld voor de deelnemers van de landelijke basistraining VGV die nieuwe sleutelpersonen hebben gevolgd in oktober en december 2020.

Tijdens de landelijke basistraining hadden de desbetreffende sleutelpersonen de opdracht meegekregen om twee huisbezoeken uit te voeren. Deze huisbezoeken werden tijdens de bijscholing besproken en hier werden de obstakels, successen, uitdagingen en verbeterpunten behandeld om zo de kwaliteit van toekomstige activiteiten te verbeteren.

Tijdens de bijscholing werden de sleutelpersonen dan ook voorbereid en klaargestoomd voor de volgende activiteit, namelijk het huiskamergesprek. Dit betreft een ietwat intensievere voorlichting, waarbij 4 tot 8 deelnemers voorgelicht worden over VGV. De sleutelpersonen kregen advies over hoe zij deze huiskamergesprekken het beste uit kunnen voeren. Vanwege de huidige situatie rondom het corona virus en de bijbehorende maatregelen werd tevens besproken hoe deze activiteiten het beste online uitgevoerd kunnen worden.

Verder was Marisa Abdulgani als externe trainer aanwezig tijdens de bijscholing om de aanwezige sleutelpersonen te trainen met betrekking tot de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en de nazorg. Tevens deelde zij haar ervaring als verpleegkundige op het nazorgspreekuur in het Haga ziekenhuis in Den Haag.

Al met al, was het een leerzame bijscholing, waarbij de nieuwe VGV sleutelpersonen veel informatie hebben gekregen en zodoende voorbereid en klaargestoomd zijn om huiskamergesprekken uit te voeren.