Somali SO Arabic AR Amharic AM French FR English EN Dutch NL

De Federatie van Somalische Associaties Nederland

De Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN) is een platform van en voor Somaliërs. De organisatie is opgericht in 1994. FSAN treedt op als de landelijke belangenbehartiger en spreekbuis van de Somalische gemeenschap in Nederland. Zij heeft als hoofddoel optimale participatie van Somaliërs in de Nederlandse samenleving en het versterken van de positie van de Somalische gemeenschap in het algemeen. Uitgangspunt is dat Somaliërs zelf zorg dragen voor het welzijn en die van hun landgenoten. FSAN bestaat voor een groot deel uit professionals die vanuit hun eigen vakgebied kennis en visie zich inzetten voor de ontwikkeling van landelijke projecten en activiteiten. Daarnaast stimuleert FSAN initiatieven vanuit de Somalische diaspora die vredesopbouw en ontwikkeling van Somalië tot doel hebben. 

FSAN steunt de lokale organisaties, brengt ze met elkaar in contact en signaleert de problemen of kansen die het lokale niveau overstijgen om daar met acties en projecten op in te spelen. Projecten die FSAN coördineert en die op lokaal niveau worden uitgevoerd door de lokale partners zijn gericht op bestrijding vrouwenbesnijdenis, emancipatie, maatschappelijke participatie, werkgelegenheid, ondernemerschap en psychische gezondheidszorg. FSAN wordt gefinancierd op projectbasis door de ministerie van VWS, Stichting Kinderpostzegels en verschillende fondsen. De organisatie werkt samen met Pharos, VON en andere landelijke vluchtelingenorganisaties.

Doelstellingen FSAN

  • Het bevorderen van volledige integratie en participatie van Somalische gemeenschap binnen de Nederlandse samenleving.
  • Vergroten van de samenwerking tussen Somalische zelforganisaties in Nederland.
  • Ondersteunen van de Somalische zelforganisaties in Nederland, onder ander de knelpunten die lokaal overstijgend zijn trachten op te lossen.
  • Signaleren c.q. analyseren van knelpunten aangaande Somalische gemeenschap over de lokale en landelijke vraagstukken.
  • Het fungeren als gesprekspartner voor de Nederlandse overheid en andere betrokken instellingen.
  • Spreekbuis zijn voor de Somalische gemeenschap in Nederland.
  • Het vertegenwoordigen van de Somalische gemeenschap in Nederland m.b.t. de internationale contacten.
  • Het stimuleren en/of participeren van activiteiten die het doel hebben om ontwikkelingshulp naar Somalië te realiseren.
  • Het behartigen van belangen van burgers van Somalische afkomst binnen de Nederlandse samenleving.

Bestuur FSAN


Mohamed Abdullahi

Voorzitter

Tolk, vertaler en ondernemer


Amal Omar

Secretaris

HR-adviseur


Ahmed Abdulwahab

Penningmeester

Coordinator SONECA

Bestuurslid Dalmar


Mohamed Gure

Algemeen bestuurslid

Tolk- en Vertaalbureau

Secretaris SSC
Voorzitter Syum
Secretaris GDF


Abdikadir Ali Nune

Vice-voorzitter

Tolk en adviesbureau

voorzitter KARDO AID


Mohamed Abdullahi

Voorzitter

Amal Omar

Secretaris

Ahmed Abdulwahab

Penningmeester

Mohamed Gure

Algemeen bestuurslid

Abdikadir Ali Nune

Vice-voorzitter

Mohamed Said

Secretaris

Amal Omar

Tweede secretaris

Ahmed Abdulwahab

Penningmeester

Team FSAN

Zahra Naleie

Project manager

R. Omer

Project medewerker

Amani Abdallah

Project Assistent

Abdikarin

Accountant

PARTNERS & SAMENWERKINGEN

Ondersteunende partners

Platform 6/2

FSAN vormt samen met deze organisaties het Platform 6/2, waarmee gezamenlijk ieder jaar de Zero Tolerance Day Tegen Vrouwelijke Genitale Verminking wordt georganiseerd.

VGV preventie & voorlichting

FSAN is met onder andere Pharos en GGD GHOR Nederland actief op het terrein van preventie, voorlichting en signalering van vrouwelijke genitale verminking.

Internationale samenwerking

End FGM European Network

The End FGM European Network is een overkoepelende organisatie bestaande uit diverse nationale NGO’s die werken aan duurzame Europese actie ter beeindiging van vrouwelijke genitale verminking.

VERANTWOORDING FSAN

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief


online concept & webcontrol ©
CAPREA MEDIA