Somali SO Arabic AR Afrikaans AF Amharic AM French FR English EN Dutch NL

Doneren aan FSAN
FSAN Projecten

Verandering van binnenuit

Vanuit diverse migranten- en vluchtelingen(zelf)organisaties maken honderden vrouwen en mannen (vaak vrijwilligers) onrecht en taboes in hun eigen achterban bespreekbaar. Zij steunen slachtoffers van geweld en fungeren als intermediair naar de professionele hulpverlening. Deze (informele) organisaties en vrijwilligers kunnen nog meer bereiken als zij (vaker) samenwerken met formele organisaties…

FSAN Leden in de spotlights

FSAN Leden in de spotlights

Stichting Kaalo Nederland

Kaalo Nederland werkt -sinds 1995- samen met lokale organisaties aan duurzame ontwikkelingsprojecten tbv de bevolking van de deelstaat Puntland in Somalië.
Kaalo Nederland is een organisatie van Nederlandse Somaliërs en geeft, naast het bouwen van scholen, ziekenhuizen en het aanleggen van waterreservoirs, de visserij in Somalië een enorme impuls.
Kaalo Nederland is actief met en voor jongeren. Jongeren hebben in Somalië meer kansen op een hoopvolle toekomst nodig om radicalisering tegen te gaan en hen te behoeden voor de gevaarlijke reis naar Europa.

FSAN Leden in Nederland

FSAN Leden in Nederland

Besnijden op reis is strafbaar

Het is verboden om een meisje dat in Nederland woont te (laten) besnijden. Oók als dat in het buitenland gebeurt. Nu de zomer is aangebroken en we steeds meer mogen reizen vinden wij het belangrijk dit onder de aandacht te brengen. Vorige week lanceerde de Rijksoverheid onderstaande postercampagne om meisjesbesnijdenis onder de aandacht te brengen. Heb jij vragen over de meisjesbesnijdenis kun je altijd contact met ons opnemen. Als je een vermoeden hebt van meisjesbesnijdenis bij iemand in je omgeving en je weet niet wat te doen kun je ook kijken op de website ikvermoedhuiselijkgeweld….

Say no On Air

Op donderdag 14 december heeft FSAN’s projectmedewerker VGV Miriam Corciulo deelgenomen aan het radio programma ‘Say No to FGM’, samen met de sleutelpersonen Farouk and Youssif. De lokale radio…

Professionalisering sleutelpersonen

Op 18 juli 2020 vond de professionalisering van sleutelpersonen plaats in Amsterdam. Er waren 19 sleutelpersonen aanwezig. De professionalisering van sleutelpersonen stond in het teken van he…

Bijscholing Sleutelpersonen VGV

Op 10 april 2021 hebben wij namens FSAN een bijscholing georganiseerd voor VGV sleutelpersonen. Vanwege het grote aantal deelnemers vond deze bijscholing online plaats via Zoom. Tijdens deze onlin…

Say no On Air

Op donderdag 14 december heeft FSAN’s projectmedewerker VGV Miriam Corciulo deelgenomen aan het radio programma ‘Say No to FGM’, samen met de sleutelpersonen Farouk and Youssif. De lokale radio…

Professionalisering sleutelpersonen

Op 18 juli 2020 vond de professionalisering van sleutelpersonen plaats in Amsterdam. Er waren 19 sleutelpersonen aanwezig. De professionalisering van sleutelpersonen stond in het teken van he…

Bijscholing Sleutelpersonen VGV

Op 10 april 2021 hebben wij namens FSAN een bijscholing georganiseerd voor VGV sleutelpersonen. Vanwege het grote aantal deelnemers vond deze bijscholing online plaats via Zoom. Tijdens deze onlin…
Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief
Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

online concept & webcontrol ©
CAPREA MEDIA